မျှော်မှန်းချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်

DSC_5209

မျှော်မှန်းချက်

စီးပွားရေးပညာရပ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော နယ်ပယ်များတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးသော နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
DSC_5210

ရည်မှန်းချက်

စီးပွားရေးပညာရပ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော နယ်ပယ်များတွင် နိုင်ငံတကအဆင့်မီ ဘွဲ့ရပညာတက်များ မွေးထုတ်ရန်။
စီးပွားရေးပညာရပ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော နယ်ပယ်များတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနများကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန်၊ ပါဝင်ရန်နှင့်ပံ့ပိုးရန်။
တက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ဆရာ/ဆရာမများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်းများနှင့် ပညာသင်ကြားနေကြသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးနိုင်မည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရန်။
တက္ကသိုလ်တွင် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ခေတ်မီပညာရေးစနစ်အတွက် အာမခံနိုင်မှု ရှိစေရန်။

Total Views 508 , and 3 views today