သုတေသနစာရင်း

 

သုတေသနစာတမ်းများ

  • ဆောင်ရွက်ဆဲသုတေသန – ( ၂၅)ခု
  • ဆောင်ရွက်ပြီးသုတေသန – (၂၅၂)ခု
  • URJ Vol(1) to Vol(7) – ( ၁၀)ခု
  • MAAS – ( ၁၀)ခု
  • MUE သုတေသနဂျာနယ် – ( )ခု

– သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပသည့်အရေအတွက် – (၁၈)ကြိမ်
– ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသောတက္ကသိုလ်သုတေသနဂျာနယ် – ( ရ) ကြိမ်

Total Views 416 , and 1 views today