အင်တာနက်

အင်တာနက်

မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ အင်တာနက်စနစ်ကို သင်ကြား၊စီမံဌာနကြီး (၁၁)ခု နှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Library တွင် ကွန်ပျူတာ (၂၀) လုံးကိုလည်း အင်တာနက်တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Public Area အဖြစ် WiFi လည်းလွင့်ပေးထားပါသည်။ သင်ကြားရေးဆရာ၊ဆရာမများနှင့် Ph.D ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် လိုအပ်သော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ ရှာဖွေနိုင်ရန် e-Library Room တွင် ကွန်ပျူတာ (၁၅) လုံးအား အင်တာနက်တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။

 
 
 
 
 
 
 
 

Total Views 466 , and 1 views today