အသုံးချဘောဂဗေဒဌာန

အသုံးချဘောဂဗေဒဌာန

အသုံးချဘောဂဗေဒဌာနသည် အိမ်ထောင်စုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့် အဆင့်အတန်းကို စနစ်တကျ လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့် ဘောဂဗေဒအခြေခံ ဘာသာရပ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘောဂဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော အဓိကဌာနကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေများ နှင့်နိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာနိုင်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘောဂဗေဒ၊Globalization၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာများ အစရှိသည်တို့ကိုလည်း သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

ပုံမှန်ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသာမက ဘောဂဗေဒနှင့်ပတ်သတ်သော အခြေခံ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာများကို အချိန်တိုအတွင်း မည်သည့်ဘွဲ့ရများမဆို လေ့လာဆည်းပူးနိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (Dip. DS) ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် စာတမ်းငယ် ရေးသားပြုစုရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျေးရွာဒေသများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သုတေသနဆောင်ရွက်မှုများအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး နယ်ပယ်များတွင် အထူးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စဉ် ရာထူး အရေအတွက်
ပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး
ပါမောက္ခ  –
တွဲဖက်ပါမောက္ခ  –
ကထိက
လ/ထကထိက
နည်းပြ
စုစုပေါင်း ၁၉

 

သင်ကြားရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဆရာ၊ဆရာမများမှာ

စဉ်နာမည်ရာထူးအီးမေးလ်
၁။ဒေါက်တာတင်တင်ဝေပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)tintinwai@gmail.com
၂။ဒေါ်ရီရီမြင့်ကထိကyeemyint213@gmail.com
၃။ဒေါ်ခင်ရီလင်းကထိကkhinyeelin@gmail.com
၄။ဒေါ်ခင်ချိုနွဲ့ကထိကkcn.kni@gmail.com
၅။ဦးအောင်ကျော်ခင်ကထိကaungkyawkhin67@gmail.com
၆။ဒေါ်ခင်နွယ်ကထိက8khinnwe@gmail.com
၇။ဒေါ်နေခြည်စိုးလက်ထောက်ကထိကnaychisoe.plu. @gmail.com
၈။ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်းလက်ထောက်ကထိကkhinmadi@gmail.com
၉။ဒေါ်ဇာခြည်လက်ထောက်ကထိက-
၁၀။ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်လက်ထောက်ကထိကsweswe.monywa@gmail.com
၁၁။ဒေါ်မေဇင်သော်လက်ထောက်ကထိက-
၁၂။ဒေါ်ဇင်မာဦးလက်ထောက်ကထိက-
၁၃။ဒေါ်မေသဇင်စိုးလက်ထောက်ကထိကmaythazinsoe1989@gmail.com
၁၄။ဦးအောင်မျိုးနည်းပြmgmgmyo80@gmail.com
၁၅။ဒေါ်ကြူကြူထွေးနည်းပြ-
၁၆။ဒေါ်မီမီကျော်ဦးနည်းပြ-
၁၇။ဦးစောလင်းအောင်နည်းပြsawlinaung013@gmail.com
၁၈။ဦးစိုးနိုင်နည်းပြ-
၁၉။ဒေါ်ဝေဝေလွင် နည်းပြwaiwailwin2k17@gmail.com

Total Views 522 , and 1 views today