သင်ကြားရေး

 

သင်ကြားရေး

မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ သင်ကြားရေးအပိုင်းကို အဓိကဌာနကြီး (၅) ခု နှင့် အထောက်အကူပြုဌာန (၄)ခုတိုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သင်ကြားရေးဌာနများ ပူးပေါင်း၍ တက္ကသိုလ်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သင်တန်းအသီးသီးအတွက် လိုအပ်သည့် ဘာသာရပ်များကို ပို့ချပေးပါသည်။ အချို့ ဘာသာရပ်များအတွက် လိုအပ်သော ဆရာ၊ဆရာမများကိုလည်း အခြားတက္ကသိုလ်များမှာ အချိန်းပိုင်းခေါ်ယူ၍ သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။

အဓိကဌာနကြီးများ

အထောက်အကူပြုဌာနများ

 

Total Views 545 , and 1 views today