၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ် ပိုက်ကျော်ခြင်းအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်း

၁၄.၇.၂၀၂၂ မှ ၁၈.၇.၂၀၂၂အထိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ပညာသင်နှစ် မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမ၌ ပိုက်ကျော်ခြင်းအားကစားပြိုင်ပွဲကို သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။